Absalonskolen søger en pædagogisk leder til 2.-3. årgang og det specialiserede område

Tilføjet 3 uger siden
Ansøgningen slutter: August 31, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Velkommen til Absalonskolen, hvor du oplever, at

  • gøre en forskel for børn, der har det svært på den ene eller anden måde
  • få en unik mulighed for at udvikle skolen sammen med forældre, børn, medarbejdere og ledelseskolleger
  • udvikle dig som leder

Det er bare noget af det, du får mulighed for som pædagogisk leder for 2.-3. årgang samt vores specialiserede område.

Vær med til at sætte dit præg på Absalonskolen

Selvom Absalonskolen ligger på toppen af Holbæk By, så har vi en meget flad struktur. Hver dag går vi alle på arbejde for at gøre en forskel for vores 600 elever.

Du – og vi – ved , at læring sker på mange måder. Du vil derfor opleve, at Absalonskolen er indrettet som en fleksibel skole, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle gode læringsfællesskaber, der kan sikre hver enkelt elev rum og mulighed for den bedste læring.

”Vores børn kommer med mange forskellige baggrunde, og det er derfor vigtigt for os, at vi har fokus på læringsmiljøet og gode fællesskaber, så vi kan sikre de bedste muligheder for alle”, fortæller skoleleder Michael Larsen.

Derudover er vi en del af frihedsforsøget i Holbæk kommune. Det betyder, at både du og dine medarbejdere har brede rammer til at tilrettelægge opgaverne og undervisningen, som I ønsker, og at du som leder har stor frihed til at sætte nye initiativer i gang. Lige nu er vi ved at forberede os på et skoleår med en væsentlig kortere skoledag, særlige faguger og stor frihed til de enkelte årgangsteams.

Din hverdag som pædagogisk leder

Meget af jobbet som pædagogisk leder kredser om relationsarbejde. I dit arbejde med børnesager og specialområdet vil du naturligt arbejde sammen med såvel PPR som sagsbehandlere. Du lægger derfor vægt på relationsarbejdet og et resursesyn, og at børnesager bliver taget i tæt dialog med alle berørte parter, så alle føler sig set og hørt. På Absalonskolen er du leder for tre kontaktklasser for elever med bl.a. autisme og socioemotionelle udfordringer.

Samtidig har du kontakten til almenområdet, da du er personaleleder for 2.-3. årgang. En del af din hverdag vil derfor gå med sparring og vejledning på både special- og almenområdet. I forhold til almenområdet, arbejder vi meget med selvstyrende team, som selv arbejder med fordeling af resurser og skemalægning.

Du indgår i skolens lederteam på 5 kolleger, og du får ca. 15 medarbejdere, som du er personaleleder for. Absalonskolen er en del af Absalonskolen og Orø Skole, og du vil opleve et tæt samarbejde i ledergruppen, hvor vi løbende diskuterer faglige problemstillinger og løser opgaver i fællesskab.

 Du er godt hjulpet på vej, hvis du

  • er uddannet lærer og har erfaring eller lyst til at arbejde inden for både almen- og specialområdet
  • allerhelst har ledererfaring. Alternativt har du stor lyst til og mod på at blive leder (vi sørger for løbende kompetenceudvikling – fx kan du tage en Diplom i ledelse)
  • kan indtage børnenes perspektiv – og du har en indgroet tro på, at alle børn kan lykkes, og at de gør det bedste ud fra de forudsætninger, de har.

Ring eller mail for at høre mere om stillingen – eller for at aftale et besøg på Absalonskolen. Kontakt skoleleder Michael Larsen, skoleleder for Absalon og Orø Skole fra d. 3. august på enten mail mil@holb.dk eller ring på tlf. 72 36 73 82.

På vores hjemmeside absalonskolen.dk du læse mere om vores skole, og på vores facebookside ”Absalonskolen” kan du gå på opdagelse i små og store hverdagshistorier.
  
Ansøgningsfrist er den 17. august 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

Ansættelse i stillingen som pædagogisk leder sker efter overenskomsten med tiltrædelse 1. oktober 2022.

Der indhentes børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen.


Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere. 
Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid. 
Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.