Adjunkt/lektor til VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen – afdelingen i Aarhus

Tilføjet 3 uger siden
Ansøgningen slutter: August 31, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Har du lyst til at undervise på en videregående uddannelse?

Har du lyst til at være en del af en stor og kompetent medarbejdergruppe?

Så er dette måske noget for dig, og vi hører gerne fra dig.

VIA-sygeplejerskeuddannelsen, afdelingen i Aarhus optager hvert år 317 nye sygeplejestuderende fordelt på 2 x 4 hold og er med godt 1000 studerende den største sygeplejerskeuddannelse vest for Storebælt.  Uddannelsen er geografisk placeret på Campus Aarhus N.

Vi består af ca. 50 undervisere, 3 administrative medarbejdere og 3 ledere.

Vi arbejder tæt sammen på tværs af de 6 udbudssteder i VIA-sygeplejerskeuddannelsen. Vi har ensartede semesterbeskrivelser, prøvekriterier og udvalgte undervisningsforløb. VIA-sygeplejerskeuddannelsen hoster et net-baseret uddannelsestilbud i Viborg, som der er mulighed for, at blive tilknyttet som underviser; alt sammen noget, der kræver en åben tilgang til arbejdslivet.

Vi har en fast stilling og et vikariat, 37 timer pr. uge fra den 1. september 2022, eller efter aftale.  

 Ansøgningsfrist:  15. august, 2022. Ansættelsessamtaler afvikles i uge 34.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Dine opgaver

Vi søger en underviser til det sygeplejefaglige område, men der vil være en bred vifte af opgaver, hvoraf de væsentligste er:

–          at undervise og vejlede sygeplejestuderende i den teoretiske og kliniske del af uddannelsen.

–          at deltage aktivt i samarbejdet med studerende, kollegaer og uddannelsens samarbejdspartnere på de kliniske undervisningssteder.

–          at indgå i tværfaglige undervisningsteams, der sikrer en høj grad af tværfaglighed, koordinering og kvalitet i uddannelsen.

Dine kompetencer – du

–          har en sygeplejerskeuddannelse som grunduddannelse og gerne en cand.cur. eller eventuelt en pædagogisk kandidat-/masteruddannelse.

–          har evt. undervisnings- og vejledererfaring indenfor det sundhedsvidenskabelige område, samt dokumenterede pædagogiske kvalifikationer.

–          har et innovativt mindset i forhold til sygeplejerskeprofessionens udvikling.

–          trives med stor selvstændighed i arbejdet.

–          har en samarbejdende tilgang til tingene.

Vi tilbyder dig: 

–          en spændende stilling i en ambitiøs og dynamisk uddannelsesinstitution.

–          et engageret lærerkollegium med godt 50 undervisere.

–          gode muligheder for personlig, faglig og pædagogisk udvikling.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesledelsen.

Anne Munck på tlf. 8755 2051, mail amun@via.dk

Tina Hartvigsen på tlf. 8755 2171, mail tiha@via.dk

Pernille Bak Skouenborg på tlf. 8755 2025, mail pebs@via.dk

Du kan finde information om:

Sygeplejerskeuddannelsen i Århus på: www.via.dk/sygeplejerskeiaarhus  Campus Aarhus N på: http://www.via.dk/aarhusn/Sider/campusaarhusn.aspx VIA University College på http://www.via.dk/.

 

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1458 af 24. juli 2021 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.
Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen. 

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et adjunktforløb.

Hoved-arbejdssted er Campus Aarhus N, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.
 

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673
 

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden. 
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.