Ambitiøse sagsbehandlere med stærke faglige kompetencer

Tilføjet 2 uger siden
Ansøgningen slutter: March 31, 2023
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Kan du arbejde med ordentlighed og empati på den ene side og faglighed og effektivitet på den anden? Har du engagement og ansvarsfølelse til at arbejde med inddrivelse af gæld? Så er det dig, vi søger.

Ansvarsfølelse og gensidig tillid
Vi har ansvaret for, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Opgaven har stor betydning i samfundet og politisk bevågenhed, – så resultatet af dit arbejde er til at få øje på. Vi søger 3 medarbejdere, der sammen med erfarne kolleger skal sikre effektiv inddrivelse af høj kvalitet. Du skal være med til at skabe et solidt fundament for Gældsstyrelsen, og du skal derfor trives i et foranderligt miljø, hvor der stilles krav til faglighed, fleksibilitet og et skarpt blik for såvel detaljen som helheden.

Som sagsbehandler kommer du blandt andet til at varetage opgaver indenfor:

 • Faglig vurdering af om fordringerne til inddrivelse er inddrivelsesparate eller evt. forældet
 • Fremfinde dokumentation for afbrydelse af forældelse
 • Håndtering af henvendelser – typisk kontakt med fordringshaver – via telefon og mail 
 • Sagsbehandling på inddrivelsesopgaver.

Erfaring med sagsbehandling og klar til at lære nyt
Du kan allerede have relevant erfaring med sagsbehandling indenfor vores område. Måske fra Skatteforvaltningen eller anden offentlig myndighed, hvor du har demonstreret, at du kan forstå og omsætte lovgivning og jura. Vi ser gerne, at din erfaring er kombineret med en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Det kan være indenfor det administrative, fx som finansøkonom, revisorassistent, inkasso, professionsbachelor i offentlig administration eller skat, finans, revision eller tilsvarende. Eller som bachelor indenfor jura, økonomi eller forvaltning. Er du nyuddannet, kan du have en baggrund, som eksempelvis skatterevisor eller en intern uddannelse i Skatteforvaltningen, hvor du har oparbejdet praktisk og teoretisk erfaring med sagsbehandling.

Det er en fordel, hvis du: 

 • Har erfaring med sagsbehandling fra andre offentlige myndigheder
 • Har god viden om processuelle regler, forvaltningsloven, og offentlighedsloven og har fokus på retssikkerhed og god forvaltningsskik
 • Trives med såvel dybere kompleks sagsbehandling som ensartede opgaver.

Vi lægger vægt på, at du passer ind i vores kultur, der er båret af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn i et stærkt kollegialt sammenhold. Det betyder, at du skal være foregangsperson for en kultur, der er båret af ordentlighed og ansvarlighed.

Vi har en præstationsorienteret kultur, hvor vi er løsningsorienterede og løfter i flok. Du skal derfor være klar på at arbejde i et miljø, hvor vi hjælper hinanden – både i eget team og på tværs af organisationen.

Vi klæder dig på
Vi klæder dig naturligvis på til opgaverne. Du bliver således introduceret til Gældsstyrelsen, og får en grundig undervisning i den gældende lovgivning mv. Introduktionen vil også give et rigtig godt afsæt for dit fremtidige samarbejde.

Gældsstyrelsen tilbyder derudover: 

 • Gode arbejdsvilkår med fleksibel arbejdstilrettelæggelse
 • Opgaver med et stort ansvar
 • Et godt fagligt og socialt miljø
 • Gode udviklingsmuligheder i form af relevant uddannelse og kurser
 • At du bliver en del af et team, som rummer hinandens forskelligheder og støtter op om hinanden – både kollegialt og fagligt.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest søndag 26. marts 2023. Spørgsmål besvares gerne af funktionsleder Lis Søndergaard på telefon 72 37 95 23.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Vi forventer at holde samtaler i uge 13. Der kan muligvis indgå en anden samtalerunde og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Ansættelse er efter aftale eller pr. 1. juni 2023.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Forud for ansættelse foretager vi restancetjek for så vidt angår restancer til det offentlige.

Ansættelsesområdet vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Universitetsvej 2, 4000 Roskilde. Du finder os 5. min. gang fra Trekroner St. Herfra tager det kun 25. min. til Hovedbanegården i København med regionaltog.

Om Gældsstyrelsen

’Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige’

Gældsstyrelsens mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld. Vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår. Vi arbejder med klare præstationsmål og transparens. Det gør vi, fordi vi er drevet af at inddrive mest mulig gæld til det offentlige. Vi lykkes med vores opgave, fordi Gældsstyrelsens ledere og medarbejdere har en høj grad af faglig dedikation og stor viden på deres område.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Gældsstyrelsen på www.gaeldst.dk

Gældsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.