Behandlingsleder for Ungecenter i Nuuk

Tilføjet 3 uger siden
Ansøgningen slutter: August 31, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Brænder du for at være med til at forme et behandlingstilbud for unge? Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog til jobbet som behandlingsleder for Ungecenteret.

Behandlingslederen skal udvikle og give ledelse for Ungecenterets tre afdelinger:

 • Behandlingsafdeling for behandling af traumatiserede og/eller omsorgssvigtede børn og unge i alderen 6-23 år.
 • Ungerådgiverafdeling, som arbejder med visiterede unge i alderen 10-17 år, der er et værested tilknyttet denne afdeling.
 • Efterværnsafdeling som arbejder med unge i alderen 18-23 år.

Ud over at være behandlingsleder for disse 3 afdelinger skal behandlingslederen fungere som stedfortræder for Ungecenterets leder ved centerlederens fravær.

Placering vil være i Ungecenteret i Nuuk, som er et foranstaltningsområde under Afdeling for Familiebehandling (AFB)

Som behandlingsleder vil du referere til centerlederen for Ungecenteret.

Behandlingslederen for Ungecenteret i Nuuk bliver en del af en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge et tilbud for unge og gøre en forskel for børn og unge som har det svært.

Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. november 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til unge, som visiteres til Ungecenter i Nuuk.
 • Varetage behandlingen og give terapi til de visiterede børn og unge, som er tilknyttet behandlingafdelingens dagtilbud.
 • I samarbejde med lederen sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere det daglige behandlingsarbejde, og yde sparring til medarbejdere omkring visiterede unge.
 • Kvalitetssikre behandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journaler og behandlingsplaner er ajourførte.
 • Være stedfortræder ved centerlederens fravær.

Om dig:

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er uddannet psykolog.
 • Du har gerne bredt kendskab og erfaring med behandling af børn og unge, gerne i Grønland.
 • Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft.
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne.
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner.
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker.
 • Du er fleksibel og er nem at samarbejde med.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.

Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • Gode kollegaer.
 • Supervision.
 • Sparring med kollegaer i Børn- og Familieafdelingens øvrige foranstaltninger, f.eks. Børn- og Familiecenteret (BFC).
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling, herunder relevante kurser.

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af, hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og dit CV.

Bemærk: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. august 2022