Indkøbskonsulent til centralt indkøbsområde i Banedanmark

Tilføjet 1 måned siden
Ansøgningen slutter: August 31, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Vil du være indkøbskonsulent i det centrale indkøbsområde hos Danmarks største bygherre?

I Baneteknisk Indkøb indgår vi aftaler om banetekniske varer, og vi implementerer aftalerne. Vi er ansvarlige for at rådgive, koordinere og foretage indkøb af banetekniske varer og ydelser samt for at følge op på aftalerne.

Sektionen er i gang med en større forandringsproces, hvor vi blandt andet sætter fokus på optimering og ensretning af arbejdsgange, indgåelse af et større antal aftaler vedrørende banetekniske varer samt contract management.

I sektionen vil du opleve en fri omgangstone, hvor vi har en sund respekt for hinanden. Vi lægger vægt på videndeling og sparrer derfor med hinanden, så vi sikrer en høj professionel håndtering af vores opgaver. Du vil møde et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor der sættes stor pris på en hjertelig latter.

Du får arbejdssted i centrum af København på Carsten Niebuhrs Gade tæt ved offentlig transport (Dybbølsbro Station), hvor vi holder til i nye og lækre kontorfaciliteter. Vi har bl.a. frugt-, sundheds- og kantineordning samt motionsfaciliteter.

Kompetenceudvikling, optimering og forandring
I Baneteknisk Indkøb har vi i en periode arbejdet med at optimere, dokumentere og ITunderstøtte arbejdsgange relateret til indkøbsarbejdet, og det vil også fremadrettet være et fokusområde. Vi arbejder desuden målrettet mod at opnå øget vidensdeling i forhold til vores mange komplekse varegrupper – både ved hjælp af mundtlig og skriftlig vidensdeling – bl.a. med henblik på at opnå en mere fleksibel anvendelse af ressourcer. Vi arbejder herudover på, at indkøberne i højere grad får et fælles ansvar for at nå i mål med indkøbergruppens opgaver, herunder medansvar for fordeling af opgaver i dagligdagen. I forandringsprocessen sætter vi således fokus på flere faglige områder, der indebærer kompetenceudvikling af indkøberne. 

Banedanmark er underlagt reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet. I vores sektion indgår vi primært aftaler under direktivets tærskelværdier – dvs. aftaler om varer op til ca. 3,3 mio. kr. Vi har et ambitiøst mål om at indgå et større antal aftaler, som skal danne baggrund for vores indkøb. Sektionens jurister, der har ansvar for at indgå aftaler, har derfor iværksat et uddannelsesforløb af sektionens indkøbere med henblik på, at indkøberne kan indgå et større antal aftaler indenfor lovgivningens rammer og Banedanmarks retningslinjer i de kommende år.

Sektionens Contract Managers har udarbejdet processer og værktøjer, der skal understøtte vores fremadrettede implementering af aftaler samt opfølgning på aftaler. Implementeringen af disse processer og værktøjer påbegyndes i 2022, hvilket indebærer en kompetenceudvikling af indkøberne, der fremadrettet skal agere i henhold til disse processer samt tage værktøjerne i brug i et samarbejde med sektionens Contract Managers.

Engagerede indkøbskonsulenter med fokus på professionel drift
Som indkøbskonsulent består din primære opgave i at indkøbe banetekniske varer og tjenesteydelser til Banedanmarks projekter og lagre samt til vedligehold – fx skinner, sveller, kabler, master m.m. Du vil få ansvar for dine egne varegrupper, du vil deltage i konkurrenceudsættelser og udbud inden for dine varegrupper, og du vil følge op på de indgåede aftaler.

Du har et indgående kendskab til indkøb og de klassiske indkøbsdiscipliner. Det er en
fordel, hvis du har erfaring med indgåelse af aftaler i henhold til de regler, som staten er
underlagt.

Dine kompetencer inden for IT-området er solide, og du integrerer naturligt IT-værktøjer i din og sektionens opgaveløsning. Det er en fordel, hvis du har kompetencer i SAP MM.

Opgaven som indkøbskonsulent indebærer en bred kontaktflade på tværs af hele Banedanmark samt til mange leverandører. Det er derfor vigtigt, at du trives med at arbejde på tværs af en stor organisation og med at agere i en udadvendt rolle, hvor du har
fokus på at sikre et godt samarbejde mellem de involverede interessenter.

Som person er du engageret, nysgerrig, iderig, serviceminded og empatisk. Du har en god situationsfornemmelse og evner at tilpasse din kommunikation og adfærd alt efter, hvem du samarbejder med. Du har et naturligt fokus på at se muligheder frem for begrænsninger.

Løn og ansættelsesforhold
Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.  

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3, sats 3, Hovedstad/Provins. 

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt sektionschef for Operationelt Indkøb, Maria Mose Hansen. Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt. For at søge stillingen klikker du på
linket ”Søg stillingen” og følger instruktionerne.