KLØVERHUSET søger socialpædagog

Tilføjet 1 uge siden
Ansøgningen slutter: October 15, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Kløverhuset søger en ny kollega


Er du uddannet pædagog og ønsker at blive en del af et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab, har du nu en helt unik mulighed.

Kløverhuset er et Socialpsykiatrisk bomiljø, hvor der ydes støtte efter Servicelovens §85, og er beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Borgerne på Kløverhuset er i aldersgruppen 35-70 år, og der bor fast 14 borgere. Derudover er der 5 afklaringsboliger, hvor vi hjælper vores Myndighed med at afklare, hvad det fremtidige støttebehov er.

Vi er 10 medarbejdere, der arbejder sammen med respekt for hinandens faglighed og kompetencer.

Du vil i tæt samarbejde med borgere, kollegaer og ledelse arbejde med at sætte fokus på borgerens selv- og medbestemmelsesret. Borgeren får støtte til at strukturere og skabe overblik i sin hverdag. Sammen understøtter, vedligeholder og udvikler vi disse således, at borgeren får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne præmisser. Vi tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor den enkelte ses som et aktivt handlende og selvbestemmende individ i relation med sine omgivelserne.

I Socialområdet for voksne i Høje Taastrup Kommune har vi udviklet en Recovery baseret rehabiliteringsindsats. Vi arbejder med indsatsmål udarbejdet efter den nationale voksen-udredningsmetode (VUM).

Vi søger en kollega der:

 • Har fokus på kerneopgaven, og som ønsker at bidrage nyttigt til Social- og Handicapcentrets vision og politikker
 • Arbejder selvstændigt og i et team
 • Arbejder målrettet med den enkelte borgers ressourcer
 • Har fokus på systematisk dokumentation samt opfølgning i det pædagogiske arbejde
 • Mestrer IT på brugerniveau
 • Inddrager borgeren der hvor det er muligt i alle processer, herunder udarbejdelse af delmål og støttepunkter
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til Åben Dialog, den motiverende samtale og medicinhåndtering.
 • Har erfaring med borgere med psykisk sårbarhed
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Bidrager med godt humør, og med mod på livslang læring.
 • Vi forventer, at du bidrager til et dynamisk og udviklende samarbejde i et fagligt dygtigt team.
 • Er opsøgende i forhold til at søge viden og inspiration hos kollegaer, og dette også gerne eksternt.

Vi tilbyder dig:

 • Et alsidigt og spændende arbejde med særlig fokus på dokumentation samt effektmåling i en organisation i konstant udvikling
 • Et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på omhyggelig håndtering af kerneopgaven
 • Et arbejdsfællesskab, hvor der er høje krav og forventninger til opgaveløsningen og dermed også til dig som medarbejder
 • Et arbejde, hvor alle bidrager til fælles arbejdsglæde og arbejdsstolthed
 • Et arbejde med mange faglige muligheder og udfordringer
 • Engagerede kollegaer, hvor faglighed, åbenhed, nysgerrighed og ansvarlighed er nøgleord
 • En arbejdsplads, hvor supervision og fælles kompetenceudvikling for alle ansatte i Socialområdet for voksne vægtes højt

Arbejdstid:

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med primært arbejdssted på Kløverhuset. Du kommer til at indgå i en fast arbejdsplan med arbejdstid i hverdagen mellem 7-23. Der arbejdes pt. hver 3 weekend.

Ansøgningsfristen er d. 9. oktober 2022.

Stillingen er til besættelse 1. december 2022 eller efter anden aftale.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi forventer af afholde ansættelsessamtaler d. 17. + 18. oktober 2022

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte områdeleder Nina Tiedjen på 2332 8727.

Du kan også læse mere på http://www.socialpsykiatrien.htk.dk – og om kommunen generelt på www.htk.dk