Logopæd med interesse indenfor specialområdet

Tilføjet 3 uger siden
Ansøgningen slutter: August 31, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Nyoprettet logopædstilling i PPR Rudersdal Kommune

Vi har fået mulighed for at oprette endnu en fast stilling i vores velfungerende team og søger derfor en logopæd 33-37 timer om ugen.

Vi søger en kollega, som har stor interesse for specialområdet, da den primære opgave vil være, at betjene kommunens specialbørnehave.

Om jobbet

I specialbørnehaven vil du blive tilknyttet et tværfagligt team bestående af erfaren logopæd, ergoterapeut, fysioterapeuter og psykolog, der alle samarbejder om at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Det overordnede mål for arbejdet er at støtte udviklingen af barnets kommunikative og sproglige kompetencer i samarbejde med forældrene og det pædagogiske personale. Ligeledes er der fokus på at støtte og give ideer til videreudvikling af det kommunikative miljø i barnets hverdag. Det er ofte relevant at inddrage alternative og supplerende kommunikationsformer, som tolkning af barnets udspil og signaler, tegn-til-tale, billedkommunikation, udpegningsplader, PECS og forskellige former for kommunikationshjælpemidler som talekontakter og talemaskiner.

Vejledningen til det pædagogiske personale sker på baggrund af iagttagelser og observationer af det enkelte barns udspil og reaktioner i samspil med børn og voksne. Endvidere kan der være tale om sproglige undersøgelser og logopædiske test. Desuden har logopæden og ergoterapeuten et tæt samarbejde omkring de oralmotoriske funktioner.

Den kommunikationsstøttende og sproglige indsats tilrettelægges i samarbejde med forældrene og personalet. Det er vigtigt, at denne indsats bliver en del af barnets dagligdag, da det er her, at barnet udvikler kommunikation og sprog.

Din profil

Du er uddannet logopæd (cand.mag. i audiologopædi, pædagogisk diplomuddannelse i logopædi eller lignende uddannelse)

Du har stor interesse for det børnelogopædiske felt, herunder specialområdet, og gerne erfaring inden for dette.

Du er fagligt funderet, er samarbejdsminded og anerkendende i din tilgang.

Du er ansvarsbevidst, struktureret og kan både arbejde selvstændigt og tværfagligt. Du er fleksibel og kan have fokus på flere opgaver på samme tid.

Derfor skal du vælge os

Du får et job med spændende udfordringer, og udover det tværfaglige team i børnehaven, vil du i PPR blive en del af vores logopædteam med 11 engagerede logopæder, som alle har hver deres specialopgaver og ansvaret for ca. én folkeskole og de omkringliggende institutioner.

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor fagligt engagement, kombineret med fleksibilitet, hjælpsomhed, udvikling, varme og humor, sættes i højsædet.

Vi har skemalagte møder internt i PPR og derudover skemalagte sparringsgrupper både monofagligt og tværfagligt.

Vi vægter det tværfaglige samarbejde i PPR og mødes jævnligt i tværfaglige teams, hvor vi, udover intern sparring, tilbyder sparring til børnehuse og skoler.

Ansættelsesvilkår

Jobbet er på 33-37 timer pr. uge og med start fra den 1. september 2022 eller snarest derefter.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Om os

PPR er en del af område Børn og Familie, som også består af Familiehuset, Sundhedstjenesten, Tandplejen og Myndighed. PPR omfatter 15 psykologer, 11 logopæder, 6 børne- fysioterapeuter/ergoterapeuter, samt en stab med 2 adm. PPR-konsulenter, 2 PPR-konsulenter og 3 teamledere.

Vi er optaget af at styrke den tidlige og forebyggende indsats samt udvikle indsatser og samarbejdsformer, der understøtter børns trivsel og læring så tæt på en almindelig hverdag som muligt. Vores PPR er kendetegnet af høj faglighed, lyst til fælles udvikling, tværfagligt samarbejde og et ressourceorienteret blik.

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen “Søg stilling” nedenfor.

Ansøgningsfristener den 14. august 2022, og der er samtaler i uge 34 og 35.

Hvis du har uddybende spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Teamleder Talin Newton på tlf. nr.: 7268 4163 eller på mail tali@rudersdal.dk (hun træffes efter 8. august grundet sommerferie)

Ansøgningsfrist:

14. august 2022