PÆDAGOG SØGES TIL SPÆNDENDE DØGNINSTITUTION

Tilføjet 1 uge siden
Ansøgningen slutter: October 15, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Vi søger en kompetent og faglig dygtig pædagog

Du skal være uddannet pædagog for at komme i betragtning

Vi søger en pædagog til en fuldtidsstilling med ansættelse pr. 01.12.2022.

Julemærkehjemmet Liljeborg er et af fem Julemærkehjem i Danmark, som ligger i smukke omgivelser nær Roskilde bymidte på Baldersvej 3.

Julemærkehjemmet har plads til 48 børn i alderen 7-14 år. Et ophold på Julemærkehjemmet varer 10 uger.

Vi tilbyder et ophold med fokus på børnenes fysiske-, mentale- og sociale trivsel. En hverdag hvor pædagogik, skolegang og fritid hænger sammen – så der skabes udviklingsmuligheder for det enkelte barn og hvor deltagelse i fællesskabet er i fokus.

Vi tilstræber at skabe et rart og trygt miljø, hvor der er en systematisk og gennemtænkt tilrettelæggelse af hverdagen for børnene. Hvor børnene via en struktureret hverdag får mulighed for at opleve social-, fysisk- og mental sundhed, og hermed muligheden for at vælge et sundere liv til efter opholdet. Vi vægter ligeledes vores forældrearbejde højt.

Vores børn har brug for tydelige voksne som kan drage omsorg for dem, ved at følge den planlagte struktur i hverdagen og kan stå fast på det planlagte.

Du tilknyttes et team som udover dig består af 3-4 andre personaler. Tilsammen varetager i 12 børn i den ti ugers periode de er på Julemærkehjemmet. Du skal forvente minimum 2 aftenvagter om ugen. Som udgangspunkt ligger mødetiderne 7-14.30 og 14-22.30. Vagterne ligger mellem søndag eftermiddag/aften til fredag eftermiddag.

Faglige kompetencer:

 • Du er uddannet pædagog
 • Du har gennemslagskraft, er tydelig og rammesættende.
 • Du har en anerkendende pædagogisk tilgang og kan motivere børnene
 • Du kan sætte grænser, løse konflikter og følge en planlagt hverdag med struktur.
 • Du har gode skriftlige egenskaber, og evner at benytte IT på brugerniveau
 • Du er god at samarbejde med forældre, og evner at møde dem dér, hvor de er – uanset baggrund og forudsætninger
 • Du kan stille dig op og holde oplæg for familierne til forældrearrangementer m.v.
 • Du er god til personlig planlægning, har overblik og evner at arbejde struktureret.

Personlige kompetencer:

 • Du skal kunne arbejde ud fra Julemærkefondens værdigrundlag: Fællesskab – Troværdighed – Udvikling – Engagement          
 • Du er loyal i forhold til rammer og beslutninger på Julemærkehjemmet
 • Du er udadvendt, imødekommende og serviceminded
 • Du har gode samarbejdsevner, og evner at gå i dialog omkring samarbejdet
 • Du evner at have mange bolde i luften – og trives med det
 • Du kan rumme, at der kommer mange forskellige mennesker på et Julemærkehjem i løbet af en dag. 

Vi tilbyder en kommende kollega:

 • En spændende og aktiv arbejdsplads
 • En engageret og højt kvalificeret personalegruppe
 • Et godt samarbejde i hele huset
 • Gode kollegaer
 • Tydelig ledelse
 • En travl hverdag

Julemærkehjemmet Liljeborg er en del af Julemærkefonden, som er en hjælpeorganisation drevet for indsamlede midler. Det forventes at du tager del i den lokale indsamlingsstrategi.

Arbejdstid/løn:
Du arbejder efter SL overenskomst og har blandede dag og aftenvagter (minus nattevagter)

Løn indplacering efter SL-overenskomst efter anciennitet.

Reference:
Ansættelsesmyndighed: Julemærkefonden.
Ansættelsessted: Julemærkehjemmet Liljeborg – Baldersvej 3 – 4000 Roskilde

Ansøgningsfrist den 17.10. 2022 – kl. 8.00

Samtalerne forventes afviklet tirsdag 25/10 2022

Der afholdes Informationsmøde tirsdag 4.10 2022 kl. 17.30

Forstander, Carsten Salomon kan kontaktes om eventuelle spørgsmål til stillingen på 40129125

Læs mere om Julemærkefonden og Julemærkehjemmet Liljeborg på www.julemaerket.dk og følg os på Facebook: Julemærkehjemmet Liljeborg og Instagram