PROAKTIV OG ENGAGERET FORRETNINGSANSVARLIG TIL AT SKABE SIKRE RAMMER FOR MOBILOMRÅDET

Tilføjet 1 uge siden
Ansøgningen slutter: March 31, 2023
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Har du lyst til at arbejde med mobilkommunikation, informationssikkerhed og forretningsudvikling? Kunne du tænke dig at være med at til skabe anvendelige og sikre rammer for over 21.000 kolleager, som spænder både fra forsvarsministeren til den udsendte soldat?

Så er det dig, vi leder efter!

Europa og Danmark står midt i en af de største sikkerhedspolitiske kriser siden anden verdenskrig. Med det kommende forsvarsforlig står Forsvaret overfor en historisk styrkelse og en omfattende strategisk forandring.

Det stiller store krav til sikker kommunikation på tværs af Forsvarsministeriets koncern. Derfor er vi på udkig efter en ny kollega til at arbejde med at sikre rammerne indenfor mobilområdet.

Om os

Vores team, Koncernfælles Forretningsapplikationer, har ansvaret for den forretningsmæssige drift og strategiske udvikling af nogle af de store koncernfælles systemer, heriblandt mobilområdet. Sikker kommunikation er afgørende for Forsvarets virke og vores mobiltelefoner udgør et centralt arbejdsredskab i vores dagligdag.

Dine kommende kollegaer har forskellige baggrunde og er en blanding af militære og civile medarbejdere. Fælles for dem er, at de er meget engagerede og passionerede omkring IT- og digitaliseringsområdet.

Hos os vil du opleve en munter og en uformel omgangstone med godt samarbejde og fokus på sparring og trivsel.

Vores team indgår i Center for Cyber og Digitalisering, hvis overordnede formål er at sikre, at Forsvarsministeriets koncern udnytter digitaliseringens muligheder og samtidig opbygger robusthed mod de risici og trusler, der følger med.

Kontorchef Charlotte Sørensen fortæller:
”Dit arbejde vil få stor betydning for dine kollegaer på tværs af hele ministerområdet. Hos os skal du finde glæde i at have en portefølje, hvor du både skal kunne løse hasteopgaver, som kan indeholde politiske elementer, samt kunne sætte det lange lys på og udvikle dit område. Som chef prioriterer jeg, at vi skal have en god work/life balance og at vi skal have det rart sammen på arbejde, hvorfor jeg også leder efter en medarbejder, som ønsker at bidrage til teamets udvikling.”

Om stillingen

I takt med at vores mobiltelefoner kan mere og mere, øges risikoen for sikkerhedsbrister også. Der er behov for overskuelige og sikre rammer for brugen af vores mobiltelefoner, uanset om vi er på kontoret, på tjenesterejser eller er udsendte soldater. Denne balance vil du skulle definere som forretningsansvarlig.

Du vil få stor indflydelse på at præge stillingens indhold, da det er første gang, at mobilområdet oprettes med en dedikeret forretningsansvarlig. Du vil skulle løse en bred vifte af opgaver herunder:

– Være forretningsansvarlig for mobiltelefoni, fx MDM-løsningen (Mobile Device Management) samt mobile enheder i Forsvarsministeriets koncern. Dvs. en central administreret løsning af mobile enheder.
– Sikre den fortsatte forretningsimplementering af Fase 1 og Fase 2 af MDM i koncernen .
– Drive udviklingen af mobilområdet i koncernen samt sikre at relevante interessenter bliver inkluderet. Fx i udarbejdelsen af en ny samlet mobilinstruks for hele koncernen.
– Være ansvarlig for at området overholder gældende lovgivning, herunder retningslinjer og skærpede krav fra CFCS.

Om dig

Du kan have militær baggrund – gerne med stabserfaring og erfaring fra operative tjeneste i et af de tre værn. Det vil stille dig stærkt i rollen som forretningsansvarlig, når du skal forstå og omsætte forretningens behov til krav til udviklingen af mobilområdet. Du kan også have en civil baggrund.

For både militære og civile vil det være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring og/eller interesse for it-området og informationssikkerhed generelt, og har kendskab til Forsvarsministeriets koncern.

For at lykkes i rollen er det afgørende, at du formår at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af koncernen og resten af centraladministrationen på forskellige niveauer. Du formår at videreformidle tekniske aspekter på en let forståelig måde, så dine kolleager kan forstå, hvad de skal gøre.

Stillingen stiller endvidere krav til selvstændighed i forhold til opgaveløsningen, og at du formår at se dine opgaver i en større sammenhæng. Det er derfor vigtigt, at du finder det naturligt at tage initiativ og er proaktiv. Du skal have lyst til at lære og sætte dig ind i nye områder.

Du skal endvidere kunne trives i at balancere mange forskellige hensyn og interesser i dit arbejde, som spænder fra politiske-, informationssikkerhedsmæssige- og ikke mindst forretningsmæssige behov og hensyn. Det stiller store krav til dine evner i forhold til fremsynethed, bevare overblikket og din evne til at prioritere i dine opgaver. Dette gør du naturligvis i tæt samarbejde med din teamleder og kontorchef.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 eller 5 som omfatter kaptajner, kaptajnløjtnanter, majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du tjenestemandansat kan du søge stillingen.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet.

Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2023
Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1066 København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Charlotte Sørensen på telefon 25 27 45 22 eller teamleder orlogskaptajn Anders Overballe på telefon 61 87 18 16.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Simone Jægergård på tlf. 7281 9447.

Ansøgningsfristen er 10. april 2023
Samtaler forventes afholdt uge 16 og 17.

I forbindelse med ansættelsessamtalen, kan du blive bedt om at løse en skriftlig opgave.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk