Proaktiv kommunikatør med blik for det politiske og erfaring med projektarbejde

HASTER
Bogført 3 måneder siden by Teknologirådet
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Om dig
Vi søger en kollega som har interesse for det felt vi arbejder med og synes det er
spændende både at lave pressearbejde og konkrete kommunikationsopgaver i
projekterne. Du må meget gerne være vant til pressehåndtering med et politisk
eller lobbyistisk sigte samt have gode evner til at skrive debatindlæg, kronikker og
pressemeddelelser. Du behøver ikke nødvendigvis have mange års erfaring, men det
vil være godt, hvis du har godt kendskab til, hvordan vi bedst når ud
til samarbejdspartnere, interessenter og medier med de resultater vores
arbejde medfører i både danske og europæiske projekter.

Vi søger en kollega med:
• Gode skriveegenskaber
• Erfaring med pressearbejde
• Interesse og/eller erfaring med podcast produktion
• Forståelse for vigtigheden af sociale medier og kan bidrage til fængende content
• Interesse for krydsfeltet mellem teknologi og samfund
• Derudover engelskkompetencer på højt niveau både mundtligt og skriftligt, da nogle kommunikationsprodukter skal udarbejdes på engelsk eller oversættes.

Om os
Fonden Teknologirådet er en not-for-profit fond, som ønsker at bidrage til en mere
demokratisk samfundsudvikling – det arbejder vi for på alle politiske niveauer, fra det
kommunale til det globale.

Vi har en vis specialisering indenfor forskellige fagområder, men deler en fælles faglighed omkring design og gennemførelse af inddragende processer, både med borgere, eksperter og interessenter. Fonden Teknologirådet er en videreførelse efter den tidligere offentlige institution Teknologirådet og har eksisteret i over 30 år.

En del af kommunikationsteamet
Du vil blive en del af kommunikations-teamet som består af en artdirector, en
webmaster, en kommunikationskoordinator og en seniorprojektleder. Vi har et rigtigt
godt samarbejde og vil glæde os til at få dig med på holdet. Du vil til dagligt arbejde
tæt sammen med vores kommunikationskoordinator Maria, som primært udvikler og
planlægger kommunikationen på tværs af huset samt har ansvar for vores SoMe og
website. Sammen vil I stå for at der bliver produceret den kommunikation vi har brug
for, til at nå vores målgrupper. Vores eksterne kommunikation består af et nyhedsbrev
udgivet til Folketinget og andre relevante aktører med vores anbefalinger til handling -
kaldet Rådet til Tinget. Derudover har vi vores eget nyhedsbrev –Teknonyt der består
af nyheder henvendt til alle der er almindeligt interesseret i vores arbejde og er
mindre formelt. Derudover har vi Teknologirådets Podcast og vores hjemmeside
som vi netop har lanceret i en ny og opdateret udgave. Vi har for nyligt udviklet en 1
opdateret og gennemført kommunikationsstrategi som danner rammen om vores
arbejde. Du vil blive en del af vores team og indgå som journalist, men vil også have
opgaver af mere kommunikationsmæssig karakter på vores danske og europæiske
projekter. Personligt brænder du for samfundsforhold, miljø, teknologiens indflydelse,
samfund og individer, samt demokrati og borgerinddragelse. Det er en fordel, hvis du
har forståelse for kommunikationsarbejde en i not-for-profit organisation.

Her er et indblik i nogle af de arbejdsopgaver du vil få:
• Proaktivt pressearbejde på et konkret projekt samt planlægning af dette
• Udarbejde af kommunikationsprodukter i forbindelse med et projekt eks. Kronik,
pressemeddelelse, podcast, undervisningsmateriale m.m.
• Udarbejdelse af tilbud til kommunikationspakker i projektansøgninger
• Planlægning af kommunikation – årshjul
• Indtage værtsrolle ved online sessioner på Facebook eller Youtube med eks. forskere og
eksperter på et konkret felt
• Afholde miniworkshops med projektlederne for at planlægge og styre kommunikationen i
projekterne samt gøre brug af deres viden om projektet
• SkriveRådet til Tinget
• Evt. Produktion af podcastafsnit

Vi tilbyder
Vi tilbyder en stilling på 37 timer/uge, samt muligheden for at arbejde i et dynamisk
krydsfelt mellem forskning, innovation og teknologi. Vi er ca. 40 medarbejdere med
blandet uddannelsesmæssig baggrund, alle med stor passion for demokratisering
af viden og beslutningsprocesser. Vores vision er et samfund hvor flere løsninger på
de globale, nationale og lokale udfordringer bliver fundet i fællesskab mellem
politikere, eksperter, interessenter og borgere. Vi har en afslappet og kollegial
omgangstone, men skal også kunne begå os formelt, når det er påkrævet.
Arbejdsugen er som udgangspunkt 37 timer flextid om ugen, med mulighed
for fleksibilitet og selvstændig organisering af hjemmearbejde og fremmøde på
kontor.
Fonden Teknologirådet følger overenskomsten for akademikere i staten samt
tilhørende aftaler og den til enhver tid mellem Finansministeriet og HK indgåede
overenskomst samt tilhørende aftaler. For journalister gælder AC-overenskomsten.

Interesseret?
Du kan få yderligere oplysninger hos kommunikationskoordinator Maria Holmgaard Meyer, tlf. 20 37
16 05 ogemail:mahm@tekno.dk. Send ansøgning og CV til job@tekno.dk, mrk.
”presseansvarlig”. Vedhæft meget gerne eksempler på artikler eller andet materiale du
har produceret, hvis muligt. Ansøgninger vil blive behandlet løbende, ligesom samtaler vil blive
afholdt løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt