UDVIKLER TIL FREMTIDENS BI ANALYTICS PLATFORM

Tilføjet 3 uger siden
Ansøgningen slutter: August 31, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Vil du være en vigtig spiller i den fremtidige udvikling af BI og analytics i Forsvaret? Er du en nysgering udvikler med fokus værdien i datadrevne beslutninger?

Du vil blive en central deltager i et engageret og højt kvalificeret team og vil komme til at arbejde hen imod nyeste teknologi inden for BI og analytics. Du vil få et stort ansvar og dine arbejdsopgaver vil være både udfordrende og meget varierede.Om osKoncern IT er ansvarlig for at drive, vedligeholde og udvikle Forsvarets IT og i det hele taget digitalisere Forsvarsministeriets koncern. Organisationen tæller omkring 700 medarbejdere (ca. 1/3 militære og 2/3 civile) og er dermed blandt de største i den offentlige sektor.Om stillingenDu ansættes i DeMars Business Intelligence sektionen (DBI) som er en del af en BI organisation bestående af fastansatte medarbejdere både fra DBI og fra departementets BI&A team og eksterne IT konsulenter. Her er vi opdelt i opgaveorienterede teams som i høj grad er selvbestemmende, i forhold til opgaveprioriteringen.

DBI har ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af Forsvarets centrale BI-system. Hjørnestenen er en EDW-løsning implementeret på den nyeste SAP BW/4HANA teknologi, mens frontend håndteres af SAP Business Objects. Forsvaret har en vision og at beslutninger fremadrettet i højere grad skal baseres på data. Derfor er vi i BI organisationen ved at undersøge fremtidens analyseteknologier. Du vil i stillingen være med til at påvirke de valg der skal til at servicere forvaret hen imod et databaseret beslutningsgrundlag. Koncernen er i gang med en omlægning til agile arbejdsmetoder, hvilket stiller høje krav til en både systematisk og fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne.

Du vil få ansvaret for planlægning og gennemførelse af større udviklingsopgaver såvel som løbende vedligeholdelsesopgaver. Desuden vil faglig formidling og vidensdeling samt rådgivning, information og støtte være væsentlige dele af dit arbejdsområde.

Den teknologiske udvikling fortsætter til stadighed, og du skal være med til at udstikke den fremtidige retning.

I BI organisationen arbejder vi som et hold og deler både viden og ansvar, og vi har et godt arbejdsmiljø præget af humør, begejstring og gensidig respekt. Vi har i BI organisationen et uformelt arbejdsmiljø med humor, hvor vi støtter hinanden både i opgaveløsningen, beslutningsfaserne og vidensdelingen.Om digVi forestiller os, at du har en lang eller videregående uddannelse, og så er det ikke afgørende om det er inden for teknologi og IT eller om det er inden for erhvervsøkonomi, humaniora, samfundsvidenskab eller noget helt andet. Det afgørende er, at du har lang og dyb erfaring med udvikling og vedligeholdelse af SAP BI løsninger og dybtgående praktisk erfaring med BW/4HANA, samt at du har et skarpt fokus på at udvikle brugbare løsninger, som skaber værdi for brugerne.

Afdelingens ansvarsområde spænder vidt og er i gang med en udvikling hen imod et større udvalg af analyse muligheder. Den igangværende overgang til mere agile samarbejdsformer stiller krav til din viden om agile metoder, så vi sammen kan håndtere nyudvikling og løbende vedligeholdelsesopgaver hurtigere og samtidig fastholde den høje kvalitet.

Med dine gode kvalifikationer og lange erfaring vil du få spændende udfordringer og kvalificeret sparring fra dine kollegaer, ligesom du selv vil få stor personlig frihed til at planlægge dit eget arbejde i forhold til afdelingens prioriteringer og aftalte deadline.

Det vil blive vurderet positivt, at du har stærke kvalifikationer inden for områderne:
• SAP Analytics og SAP Analytics Cloud
• SAP Business Intelligence (BI)
• Business Warehouse (BW)
• Business Objects (BO)
• Business Planning
• Consolidation (BPC)
• Embedded BW og BPC
• SAP økonomistyring

I øvrigt skal du kunne udtrykke dig flydende på dansk i skrift og tale, ligesom du skal kunne læse og forstå teknisk engelsk.AnsættelsesvilkårDu bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Hvis du har akademisk uddannelse vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Ansættelsesstedet er Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til, hvis behovet opstår, at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Lotte Gjevnøe Mortensen, på FMI-KI-CHDBI@MIL.DK eller på telefon 2557 4637.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på telefon 7281 9128.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2022, og vi afholder samtaler løbende, så tøv ikke med at søge allerede i dag! Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Forventet tiltrædelse er den 01. juli 2022.
Send os din ansøgning og dit CV via linket i ”søg den ledige stilling”, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruktur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med forsvarets mange funktioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe.
Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier. Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kundecentrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.

DBI er en del af Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI), som er en division under FMI. KAKI driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.

Læser du stadig med?
Og har du lyst til at vide endnu mere om dine karrieremuligheder ved Koncern IT, og hvordan du søger, kan du gøre det hér: www.karriere.forsvaret.dk/job/kaki.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dkLæs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk