Databehandlingspolitik - Jobbibliotek

Jobbibliotek.dk (CVR 41142677) behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 og den danske databeskyttelseslov lov (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

I daglig tale omtales reguleringen som GDPR efter det engelske navn ”General Data Protection Regulation” eller ”GDPR”.

Efter disse regler er jobbibliotek.dk dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler og behandler.

Formålet med behandlingen

Vi behandler og opbevarer dine data for at kunne bistå dig med din jobsøgning.

Vi behandler også persondata, når vi markedsfører os.

I disse tilfælde behandler vi alene oplysninger om navn, e-mail adresse eller lignende altså oplysninger du har samtykket til vi har og som du selv har givet os og som vi bruger til at sende dig nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale.

Hvilke oplysninger behandler vi

Vi registrerer oplysninger, du giver os, fx e-mail adresse og diverse kontaktoplysninger. Vi behandler også andre oplysninger, som du har givet os som for eksempel fødselsdato og køn og oplysninger af relevans for din jobsøgning som oplysninger om uddannelse og tidligere og nuværende arbejde. Endvidere behandler vi oplysninger til brug for at administrere din profil som login detaljer, cookies, IP-adresse og lignende.

Jobbibliotek.dk respekterer dit privatliv. Vi beder dig derfor ikke indtaste oplysninger af mere følsom karakter som race, religion, seksuel orientering, fagforeningsforhold, strafbare forhold eller lignende på vores portal – også hvis en arbejdsgiver efterspørger dem. Oplysningerne må i så fald udveksles direkte med den potentielle arbejdsgiver. Jobbibliotek.dk vil, hvis vi opdager, at den slags særlige følsomme oplysninger er lagt op blive slettet uden varsel, men du vil modtage en orientering om sletningen. Efter omstændighederne vil det medføre, at vi lukker profilen ned.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen og den danske databeskyttelseslov

Når andre virksomheder er selvstændigt dataansvarlige for dine personoplysninger, fx ved virksomhedens brug af CV-database eller online ansøgninger, opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med den enkelte virksomheds persondatapolitik.

Sikkerhed

Hos Jobbibliotek.dk går vi meget op i sikkerhed. Vi passer på dine oplysninger gennem passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Hos jobbibliotek.dk vil dine oplysninger blive opbevaret sikkert og kun medarbejdere med et arbejdsmæssigt behov har adgang til dine oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver dine oplysninger til juridiske eller fysiske personer, der søger medarbejdere.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, og i forbindelse med brug af vores produkter eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger for eksempel leverandører af teknisk support.

Videregivelsen kan også ske på baggrund af en retlig forpligtelse herunder på baggrund af en domstolsafgørelse

Dine rettigheder som registreret

Udgangspunktet er, at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig i et maskinlæsbart format at gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne, bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen.

 

Dine rettigheder kan blive begrænset af andre retlige forpligtelser for eksempel, hvis vi efter loven er forpligtet til at opbevare dine oplysninger eller, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage andre vægtige interesser som inddrivelse af tilgodehavende eller lignende.

Du kan til enhver tid se, hvilke oplysninger, vi har om dig ved at logge ind på profil.

Sletning

Du kan du til enhver tid kræve at få dine oplysninger slettet, hvilket vi som udgangspunkt gør uden ugrundet ophold og senest 3 måneder efter din anmodning.

 

Hvis ikke du selv anmoder om at få slettet dine oplysninger, sletter vi dem efter en periode på fem år fra

  • Du senest har tilgået dit CV. I dette tilfælde sender vi dig først en besked om, at vi vil foretage sletningen. Hvis du ikke svarer vil dit CV og din brugerprofil blive slettet.
  • Du registrerede dig som modtager af vores nyhedsbrev.

Ligesom dine andre rettigheder som registreret kan retten til sletning blive begrænset af andre retlige forpligtelser eller af hensyn til andre vægtige interesser.

 

Hvordan udøver du dine rettigheder

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du klikke på ”afmeld nyhedsbrev” nederst i vores nyhedsbrev.

Hvis du ønsker at få slettet eller berigtiget dit cv, kan du selv gøre det ind på din profil eller du kan henvende dig til os på kontakt@jobbibliotek.dk.

 

Databeskyttelsesrådgiver DPO

Jobbibliotek har en databeskyttelsesrådgiver, der kan rådgive om reglerne om databeskyttelse. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via denne e-mail dpo@jobbibliotek.dk.

Kontaktoplysninger

Jobbibliotek.dk

kontakt@jobbibliotek.dk

2860 Søborg

København, Denmark

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du vil klage over vores behandling af dine data.

På deres hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.

Du kan finde mere om Datatilsynet her: www.datatilsynet.dk